Betingelser for Personlig træning

Vilkår Personlig træning, Coaching, Kostvejledning. (Herfra kaldet PT)

Regler for afvikling af PT

 1. Klienten har selv ansvar for, at hans/hendes helbredstilstand er sådan, at træning kan gennemføres uden risiko.
 1. En normalt session er 55 minutters træning med en PT, og PT 30 er 25 minutters træning med en PT.
 1. Er du blevet syg eller forhindret i at benytte en personlig træningsaftale, skal du melde afbud senest 24 timer før starttidspunktet. Afmelding til en aftale skal ske direkte til den personlige træner. Sker dette ikke i tide, vil det stadig koste en træning.
 1. Hvis du kommer for sent til din PT-time, trækkes denne tid fra din bookede tid. Hvis din PT kommer mere end 10 minutter for sent til en aftalt træning, har du ret til at få en ny PT-time gratis.
 1. PT sessionen skal først og fremmest finde sted i The Box lokaler eller eventuelt i umiddelbar nærhed af disse, f.eks. på løberuter.
 1. The Box forbeholder sig ret til at skaffe en stedfortræder, hvis den personlige træner ikke længere er til rådighed.
 1. The Box tilbagebetaler ikke allerede betalte PT-timer. Hvis du betaler over flere måneder for en fast pakke, er dette en afbetaling og ikke et abonnement.

  7.1. Hvis du har et løbende PT medlemskab, er der løbende måned +1 måneds opsigelse på dette.7.2 Et forløb på X antal sessions har altid en fastsat løbetid. Denne løbetid må max overskrides med 20% (f.eks 10 uger afvikles indenfor 12, 20 uger inden for 24 osv.) for at sikre kvaliteten af træningen for klienten og dermed optimering af resultater samt at verne om den personlige træners tid. 20% regel gælder, medmindre træner og klient har lavet en skriftlig aftale som gælder i stedet.7.2b Hvis der er planlagt ferie i perioden som er varslet i god tid til træneren, vil dette være beregnet ind i den oprindelige forløbstid og altså ikke gå ud over de 20%.
 2. Aftalen er personlig og kan ikke overdrages til et andet medlem.
 1. Der gælder desuden særlige vilkår vedrørende personlig træning på løbende PT medlemskaber, f.eks. atlet programmer.Se nedenfor.

  9.1. For medlemmer, der betaler via DIBS, gælder det samme kort, som er aktivt for medlemskabet i dag. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at den øvre beløbsgrænse i betalingsservice aftalen dækker den samlede månedlige opkrævning fra The Box.9.2. Reglerne vedrørende betaling gælder i henhold til den ordinære medlemskontrakt.

  9.3. Aftalen tegnes med en binding på minimum 3 måneder. Efter bindingsperioden overgår aftalen til et løbende aftaleforhold. Aftalen fortsætter således ind til denne opsiges af medlemmet. Se i øvrigt pkt. 9.10

  9.4. Det aftalte beløb trækkes automatisk den første i måneden.

  9.5. Der frigives det antal ‘sessioner’ som aftalen dækker d. 1 i måneden. Alle sessioner skal bruges i den samme måned som de er frigivet, herefter forældes de. Måneder kan have hhv. 4 og 5 uger, hvilket afgør hvor mange sessioner der frigives i måneden. Antal af uger i en måned er defineret som antallet af mandage i denne.

  9.6. Opgradering af PT på løbende basis:

  Antallet af ugentlige træningssessioner på løbende PT medlemskaber kan opgraderes med 1 dags varsel, dog altid med start på en mandag og skal minimum have en varighed på 7 dage.

  F.eks. kan du på en søndag opgradere til 3 i stedet for 2 ugentlige sessioner i dit fortsatte løbende PT medlemskab forløb og vice versa. Der opkræves ikke gebyr for op/nedgradering og du betaler kun for det ugentlige antal sessioner, du har valgt.

  Dog skal opgradering/nedgradering aftales med din træner og kan kun ske hvis din træner har tid og mener det er meningsfyldt. Nedgraderinger bestemmer klienten dog selv over, men kan ikke ske i de første 3 måneder.

  9.7. Nedgraderes af PT Medlemskabet:

  Medlemmet kan efter de første 3 måneder nedgradere sit PT medlemskab for at reducere antal træning sessioner om måneden. Nedgraderinger træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned.

  9.8. Beroperioder

  9.8.1. PT på løbende medlemskab kan sættes i bero i en periode fra 7 dage til 4 måneder pr. gang. En beroperiode skal altid starte en mandag og er altid hele uger eller til månedens afslutning. Bero for PT forløb/medlemskaber kan ske en gang årligt, medmindre andet er aftalt ved indgåelse af aftalen. Der opkræves ikke gebyr for at sætte løbende PT medlemskab i bero. Det er ikke muligt at opsige aftalen i en beroperiode. Derudover gælder The Box alm. regler for beroperioder.

  9.9 Trænerskifte under løbende PT medlemskaber

  9.9.1. Du er berettiget til at skifte personlig træner, så ofte du vil. Kontakt Box Manager, hvis du ønsker at skifte personlig træner. Du kan dog kun skifte til en anden træner, som har ledige tider og kompetencerne inden for dit forløb.

  9.9.2. Skifter du til en personlig træner med samme kompetenceniveau, forbliver prisen for forløbet den samme, og The Box tager ikke gebyr for skiftet.

  9.9.3. Skifter du til en personlig træner med et højere eller lavere kompetenceniveau, vil prisen for dit løbende PT medlemskab ændres til prisen det nyvalgte kompetenceniveau. Den nye pris er gældende fra den dag, skiftet foretages.

  9.9.4. Ønsker du en personlig træner med højere kompetenceniveau pålægges der ikke gebyr for skiftet.

  9.10. Opsigelse

  9.10.1. Løbende PT medlemskaber har en bindingsperiode på 3 måneder og kan herefter opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, dog tidligst til bindingsperiodens ophør. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i The Box, hvor du underskriver med navn og dato, og der udleveres en kvittering på opsigelsen. Det er også muligt at opsige pr. brev, eller e-mail til The Box (hej@thebox.dk) med oplysning om for- og efternavn og medlemsnummer, samt en tilkendegivelse om, at du ønsker at opsige dit løbende PT tilkøb. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt dit tilkøb er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse, hvorfor det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen for din opsigelse heraf.

  9.10.2. En løbende aftale fortsættes til det opsiges. Vær opmærksom på, at hvis du har et periode medlemskab (f.eks. bootcamp eller introforløb), og dette ophører, ophører dit løbende PT medlemskab ikke automatisk på samme tidspunkt.