Mænd og kvinders muskelmasse og pullups

En undersøgelse har vist, at mænd har mere skeletmuskulatur (SM) end kvinder, og at disse kønsforskelle er større i overkroppen. Aldring er også forbundet med en reduktion i SM-massen, primært i underkroppen, og denne reduktion begynder at blive tydelig efter femte årti. Vægt og højde forklarer cirka 50% af variationen i SM-massen hos både mænd og kvinder.

Fakta

  • Mænd har mere SM end kvinder, både i absolutte termer og i forhold til kropsmasse.
  • Kønsforskellene er større i overkroppen sammenlignet med underkroppen.
  • Aldring er forbundet med en reduktion i SM-massen, primært i underkroppen.
  • Reduktionen i absolut SM-masse bliver tydelig efter femte årti.
  • Vægt og højde forklarer cirka 50% af variationen i SM-massen hos både mænd og kvinder.

Skeletmuskulatur og dens fordeling hos mænd og kvinder i aldersgruppen 18-88 år

En undersøgelse, offentliggjort i Journal of Applied Physiology i 2000, undersøgte skeletmuskulaturens masse og fordeling i forhold til alder, køn, kropsvægt og højde hos 468 mænd og kvinder i aldersgruppen 18-88 år. Undersøgelsen anvendte magnetisk resonansafbildning (MRI) af hele kroppen til at måle SM-massen.

Resultaterne viste, at mænd havde signifikant mere SM end kvinder både i absolutte termer (33,0 kg vs. 21,0 kg) og i forhold til kropsmassen (38,4% vs. 30,6%). Kønsforskellene var større i overkroppen (40%) end i underkroppen (33%). Der blev observeret en reduktion i den relative SM-masse fra den tredje årti af livet, men en tydelig reduktion i den absolutte SM-masse blev først observeret efter det femte årti. Denne reduktion skyldtes primært en reduktion i SM i underkroppen.

Vægt og højde forklarede cirka 50% af variationen i SM-massen hos både mænd og kvinder. Der blev fundet en lineær sammenhæng mellem SM og højde, men sammenhængen mellem SM og kropsvægt var kurvlineær, da bidraget fra SM til vægtøgning aftog med stigende kropsvægt.

Resultaterne af denne undersøgelse viser, at der er kønsforskelle i SM-massen, hvor mænd har mere SM end kvinder, og disse forskelle er større i overkroppen. Uanset køn er der en reduktion i SM-massen forbundet med aldring, primært i underkroppen, og denne reduktion bliver tydelig efter det femte årti.

Denne viden kan være nyttig i forståelsen af aldersrelaterede ændringer i muskelmasse og kan have betydning for trænings- og rehabiliteringsprogrammer, der sigter mod at bevare eller øge SM-massen hos ældre voksne.

Reference: Janssen, I., Heymsfield, S. B., Wang, Z., & Ross, R. (2000). Skeletal muscle mass and distribution in 468 men and women aged 18-88 yr. Journal of Applied Physiology, 89(1), 81-88. DOI: 10.1152/jappl.2000.89.1.81.

Funktionel fitness og personlig træning i Vejle

SKAL DU GODT I GANG MED DIN TRÆNING?

Introforløb

Få den bedste start på din træning

Gratis prøvetime

Se om The Box er noget for dig

No Sweat Intro

Lad os hjælpe dig godt i gang