Energiforbruget gennem et livsforløb

Gode nyheder til alle os i 30’erne og 40’erne, som var bange for, at deres stofskifte ville blive langsommere. Den hidtil mest omfattende undersøgelse af energiforbrug viste, at dette ikke er tilfældet. Har du gjort dig helt andre oplevelser, eller kan nogle af forandringerne hos nogle af jer også skyldes mindre fysisk aktivitet og mere tid bag skrivebordet og i sofaen, efterhånden som vi bliver ældre?

En ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Science viser, at energiomsætningen hos mennesker ændrer sig markant i løbet af livet. Undersøgelsen, der er baseret på data fra et stort og mangfoldigt datasæt, viser, at energiomsætningen øges hurtigt hos spædbørn og når sit højeste niveau omkring det første leveår. Derefter falder energiomsætningen gradvist og stabiliserer sig i voksenalderen. Hos ældre mennesker observeres der en reduceret energiomsætning. Resultaterne af undersøgelsen viser, at vævsstoffernes stofskifte ikke er konstant, men gennemgår overgangsfaser i kritiske perioder.

Fakta

  • Undersøgelsen analyserede et stort datasæt bestående af målinger af energiomsætning hos mennesker i alderen 8 dage til 95 år.
  • Total energiomsætning (total expenditure) steg i takt med fedtfri masse i et potenslignende forhold.
  • Der blev identificeret fire forskellige faser af energiomsætning i løbet af livet: hurtig stigning hos spædbørn, gradvis faldende i løbet af barndommen og ungdommen, stabil i voksenalderen og derefter faldende hos ældre.
  • Resultaterne bidrager til forståelsen af menneskelig udvikling og aldring og kan have betydning for ernæring og sundhedsstrategier på tværs af livsspektret.

Livets energiomsætningsfaser

Undersøgelsen viser, at energiomsætningen hos mennesker ændrer sig markant i løbet af livet og kan opdeles i fire faser. Hos spædbørn og småbørn stiger energiomsætningen hurtigt og når sit højeste niveau omkring det første leveår. Dette kan være relateret til vækst og udvikling i denne fase af livet. Efter det første leveår falder energiomsætningen gradvist, og den når stabilitet i voksenalderen, hvor den opretholdes mellem 20 og 60 år. Denne stabilitet i energiomsætningen er også observeret under graviditet. Hos ældre mennesker observeres der en reduceret energiomsætning, hvilket kan være forbundet med aldersrelaterede ændringer i kroppens sammensætning og aktivitetsniveau.

Betydning for ernæring og sundhed

Resultaterne af denne undersøgelse bidrager til vores forståelse af menneskelig udvikling og aldring. De viser, at energiomsætningen ikke er konstant, men gennemgår overgangsfaser i forskellige perioder af livet. Denne viden kan have betydning for ernæring og sundhedsstrategier, da det kan være nødvendigt at tilpasse kost og fysisk aktivitet i forskellige aldersgrupper. For eksempel kan der være behov for øget energiindtag og næringsstofbehov hos spædbørn og børn i vækstfasen, mens ældre mennesker måske har brug for at tilpasse deres energiindtag i forhold til den reducerede energiomsætning. Yderligere forskning er nødvendig for at afdække de specifikke mekanismer, der styrer disse ændringer i energiomsætning og deres konsekvenser for sundheden.

Konklusion

Undersøgelsen viser, at energiomsætningen hos mennesker ændrer sig markant i løbet af livet og kan opdeles i fire faser: hurtig stigning hos spædbørn, gradvist faldende i løbet af barndommen og ungdommen, stabil i voksenalderen og derefter faldende hos ældre. Disse fund bidrager til vores forståelse af menneskelig udvikling og aldring og kan have betydning for ernæring og sundhedsstrategier på tværs af livsspektret.

Reference: 10.1126/science.abe5017

Indholdsfortegnelse

Funktionel fitness og personlig træning i Vejle

SKAL DU GODT I GANG MED DIN TRÆNING?

Introforløb

Få den bedste start på din træning

Gratis prøvetime

Se om The Box er noget for dig

No Sweat Intro

Lad os hjælpe dig godt i gang